Question: Hiện tượng hoán vị gen có ý nghĩa: Tăng cường sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Lập bản đồ di truyền. Giúp duy trì sự di truyền ổn định của các nhóm tính trạng tốt. Cả A và B

Question: Hiện tượng hoán vị gen có ý nghĩa:

Tăng cường sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
Lập bản đồ di truyền.
Giúp duy trì sự di truyền ổn định của các nhóm tính trạng tốt.
Cả A và B

Hướng dẫn

Hoán vị gen mới có ý nghĩa trong lập bản đồ di truyền.
Liên kết hoàn toàn giúp bảo đảm sự di truyền bền vững, duy trì tính ổn định và hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site