Question: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng Thực vật Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa Động vật Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Question: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

Thực vật
Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa
Động vật
Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Hướng dẫn

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site