Question: Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO$_{2}$, và năng lượng của ánh sáng được gọi là:

Question: Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO$_{2}$, và năng lượng của ánh
sáng được gọi là:
A. Hoá tự dưỡng
B. Quang tự dưỡng
C. Hoá dị dưỡng
D. Quang dị dưỡng

Hướng dẫn

– Loài sử dụng nguồn cacbon từ CO2 → sinh vật tự dưỡng.
– Loài lấy năng lượng từ ánh sáng → Quang tự dưỡng
Đáp án cần chọn là: B

Question: Sinh vật sử dụng CO$_{2}$ làm nguồn cacbon chủ yếu và chất vô cơ làm nguồn năng
lượng thì có kiểu dinh dưỡng là gì?
A. Quang tự dưỡng
B. Hóa dị dưỡng
C. Quang dị dưỡng
D. Hóa tự dưỡng.

Hướng dẫn

Sinh vật sử dụng CO$_{2}$ làm nguồn cacbon chủ yếu và chất vô cơ làm nguồn năng lượng
thì có kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu từ
CO$_{2}$ được gọi là:
A. Hóa dị dưỡng
B. Quang dị dưỡng
C. Hóa tự dưỡng
D. Quang tự dưỡng

Hướng dẫn

– Nguồn cacbon chủ yếu được lấy từ CO2 nên đây là hình thức tự dưỡng
– Trong hình thức này, nguồn năng lượng được lấy từ ánh sáng mặt trời nên đây là hình thức quang
tự dưỡng
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site