Question: Hoạt động nào giúp thông khí ở phổi cho loài lưỡng cư?

Question: Hoạt động nào giúp thông khí ở phổi cho loài lưỡng cư?
A. Sự vận động của cơ hoành
B. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.
C. Không cần sự vận động, không khí vẫn lưu thông.
D. Sự vận động của các chi.

Hướng dẫn

Sự thông khí ở phổi lưỡng cư nhờ sự nâng lên, hạ xuống của thềm miệng.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site