Question: Khẳng định nào sau đây không đúng?

Question: Khẳng định nào sau đây không đúng?

Mỗi quần xã thường có một số lượng loài nhất đinh, khác với quần xã khác.
Các quần xã ở vùng ôn đới do có điều kiện môi trường phức tạp nên độ đa dạng loài cao hơn các quần xã ở vùng nhiệt đới.
Tính đa dạng về loài của quần xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi, sự thay đổi môi trường vô sinh.
Quần xã càng đa dạng về loài bao nhiêu thì số lượng cá thể của mỗi loài càng ít bấy nhiêu

Hướng dẫn

Khẳng định không đúng là: B
Các quần xã ở vùng nhiệt đới đa dạng hơn các quần xã ở vùng ôn đới vì điều kiện môi trường ở vùng nhiệt đới phức tạp hơn
Đáp án cần chọn là: B

Question: Xét các mối quan hệ sinh thái
1. Cộng sinh
2. Vật kí sinh – vật chủ
3. Hội sinh
4. Hợp tác
5. Vật ăn thịt và con mồi
Từ những mối quan hệ sinh thái này, xếp theo thứ tự tăng cường tính đối kháng ta có:

1, 4, 5, 3, 2
1, 4, 3, 2, 5
5, 1, 4, 3, 2
1, 4, 2, 3, 5

Hướng dẫn

Thứ tự tăng cường tính đối kháng là: 1,4,3,2,5
1. hai loài không thể thiếu nhau
4. hai loài hợp tác cùng có lợi nhưng không bắt buộc
3. một loài có lợi, một loài không bị hại
2. một loài có lợi – một loài bị hại, loài bị hại không chết ngay
5. một loài có lợi – một loài bị hại, loài bị hại chết ngay
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Khẳng định nào sau đây không đúng?

Bạn đang xem: Question: Khẳng định nào sau đây không đúng? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site