Question: Khi nói về hoán vị gen (HVG), phát biểu nào sau đây sai?

Question: Khi nói về hoán vị gen (HVG), phát biểu nào sau đây sai?

HVG có thể xảy ra ở cả hai giới
HVG làm giảm biến dị tổ hợp.
Ruồi giấm đực không xảy ra HVG.
Tần số HVG không vượt quá 50%.

Hướng dẫn

Phát biểu sai về HVG là B, HVG làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site