Question: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Question: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.
B. Pha sáng diễn ra trong chất nền (stroma) của lục lạp và chỉ diễn ra vào ban ngày.
C. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ pha tối.
D. Quá trình quang hợp xảy ra ở tất cả các tế bào của cây xanh.

Hướng dẫn

Phát biểu đúng về quang hợp ở thực vật là: A
B sai, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit.
C sai, oxi có nguồn gốc từ nước trong pha sáng.
D sai, những tế bào nào có lục lạp mới quang hợp.
Chọn A.
..

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:05 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site