Question: Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:

Question: Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:
A. Cổng K$^{+}$ mở, Na$^{+}$ đóng.
B. Cổng K$^{+}$ và Na$^{+}$ cùng mở.
C. Cổng K$^{+}$ đóng, Na$^{+}$ mở.
D. Cổng K$^{+}$ Và Na$^{+}$ cùng đóng.

Hướng dẫn

Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi, cổng K$^{+}$ mở và Na$^{+}$ đóng.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:

Bạn đang xem: Question: Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site