Question: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì: A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản D. Nhiệt độ 2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C sẽ làm nước trong rau quả đông thành đá, phá vỡ hết các tế bào của rau quả Hướng dẫn Ở nhiệt độ thấp (2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C ) thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. Đáp án cần chọn là: D

Question: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì: A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản D. Nhiệt độ 2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C sẽ làm nước trong rau quả đông thành đá, phá vỡ hết các tế bào của rau quả

Hướng dẫn

Ở nhiệt độ thấp (2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C ) thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì: A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản D. Nhiệt độ 2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C sẽ làm nước trong rau quả đông thành đá, phá vỡ hết các tế bào của rau quả Hướng dẫn Ở nhiệt độ thấp (2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C ) thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. Đáp án cần chọn là: D

Bạn đang xem: Question: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì: A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản D. Nhiệt độ 2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C sẽ làm nước trong rau quả đông thành đá, phá vỡ hết các tế bào của rau quả Hướng dẫn Ở nhiệt độ thấp (2$^{o}$C xuống 0$^{o}$C ) thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. Đáp án cần chọn là: D trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site