Question: Lipit không có đặc điểm:

Question: Lipit không có đặc điểm:
A. Cấu trúc đa phân
B. Không tan trong nước
C. Được cấy tạo từ các nguyên tố C, H, O
D. Cung cấp năng lượng cho tế bào

Hướng dẫn

Lipit không cấu trúc theo nguyên tắc đa phân.
Đáp án cần chọn là: A

Question: Cacbohidrat và lipit có đặc điểm giống nhau là?
A. Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O
B. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào
C. Đường và lipit có thể chuyển hóa cho nhau
D. Cả 3 ý trên

Hướng dẫn

Cacbohidrat và lipit có đặc điểm giống nhau là: đều cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O; là nguồn
dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào đồng thời chúng có thể có thể chuyển hóa cho nhau
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Lipit không có đặc điểm:

Bạn đang xem: Question: Lipit không có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site