Question: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?

Question: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?

Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.
Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Hướng dẫn

Loại đột biến không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là: đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site