Question: Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để: Xác định các cá thể thuần chủng Kiểm tra giả thuyết nêu ra Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng. Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.

Question: Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:

Xác định các cá thể thuần chủng
Kiểm tra giả thuyết nêu ra
Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.
Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.

Hướng dẫn

Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để kiểm tra giả thuyết nêu ra
Đáp án cần chọn là: B

Question: Tinh trạng trội không hoàn toàn được xác định khỉ

F1 biểu hiện tính trạng trung gian.
Lai giữa hai bố mẹ thuần chủng, Fl đồng loạt có kiểu hình khác với bố mẹ.
Phép lai giữa 2 cá thể được xác định là mang cặp gen dị họp làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1:2:1
Cả A và C.

Hướng dẫn

Tinh trạng trội không hoàn toàn được xác định khỉ khi F1 biểu hiện tính trạng trung gian, F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1
B: Bố mẹ thuần chủng có thể là đồng trội, hoặc đồng lặn
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site