Question: Môi trường mà thành phần có cả các chất tự nhiên và các chất hóa học:

Question: Môi trường mà thành phần có cả các chất tự nhiên và các chất hóa học:
A. Tự nhiên
B. Tổng hợp.
C. Bán tổng hợp.
D. Bán tự nhiên.

Hướng dẫn

Môi trường mà thành phần có cả các chất tự nhiên và các chất hóa học là môi trường bán tổng hợp.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site