Question: Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường nuôi cấy

Question: Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường nuôi cấy
A. Liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng mới và liên tục được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật
chất.
B. Không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.
C. Được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.
D. Không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, cũng không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật
chất.

Hướng dẫn

Môi trường nuôi cấy liên tục là môi trường nuôi cấy liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng mới và
liên tục được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Nuôi 4 tế bào vi khuẩn sau một thời gian, người ta đếm được trong môi trường nuôi cấy có 128
tế bào. Vi khuẩn trên đã thực hiện bao nhiêu lần nhân đôi?
A. 7
B. 4
C. 5
D. 6

Hướng dẫn

4 tế bào vi khuẩn nhân đôi x lần tạo 4 × 2$^{x}$ = 128 → x = 5.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Số lượng vi sinh vật được sinh ra bằng với số chết đi là biểu hiện của pha sinh trưởng nào?
A. Pha cân bằng
B. Pha lũy thừa
C. Pha suy vong
D. Pha tiềm phát

Hướng dẫn

Số lượng vi sinh vật được sinh ra bằng với số chết đi → Pha cân bằng
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site