Question: Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?

Question: Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?
A. 2 gen
B. n gen
C. 2$^{n}$ gen
D. n$^{2}$ gen

Hướng dẫn

Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra 2$^{n}$ gen
Đáp án cần chọn là: C

 

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site