Question: Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG.HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG.HKM. Dạng đột biến này Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể Thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến

Question: Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG.HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG.HKM. Dạng đột biến này

Thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài
Thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng
Thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể
Thường gây chết cho cơ thể mang nhiễm sắc thể đột biến

Hướng dẫn

NST đột biến này bị lặp đoạn gen CD đây là đột biến lặp đoạn. Dạng đột biến này thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site