Question: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có: (1) Bán cầu đại não (2) Não trung gian (3) Não giữa (4) Tiểu não (5) Hành não

Question: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có:
(1) Bán cầu đại não (2) Não trung gian (3) Não giữa (4) Tiểu não
(5) Hành não
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 3, 4, 5
D. 1, 2, 4, 5

Hướng dẫn

Não bộ gồm có các bộ phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa (gồm có củ não sinh tư và cuống não), tiểu não và hành não .
Đáp án cần chọn là: C

Question: Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là
A. Não và tuỷ sống.
B. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên,
C. Não và thần kinh ngoại biên.
D. Tuỷ sống và thần kính ngoại biên.

Hướng dẫn

Hệ thần kinh dạng ống có 2 phần là thần kinh trung ương (não và tuỷ sống), thần kinh ngoại biên (các dây thần kinh)
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site