Question: Nếu số lượng NST trong một tế bào lưỡng bội ở pha G$_{1}$ của chu kì tế bào là 24, thì số phân tử ADN của một tế bào ở kì sau của giảm phân I sẽ là

Question: Nếu số lượng NST trong một tế bào lưỡng bội ở pha G$_{1}$ của chu kì tế bào là 24, thì số phân tử ADN của một tế bào ở kì sau của giảm phân I sẽ là
A. 96 B. 12
C. 24 D. 48

Hướng dẫn

Đáp án: C
Ở pha G1 tế bào chưa xảy ra sự nhân đôi NST → 2n= 24
Kì sau của GP1 tế bào có 24 NST kép tương đương với 48 ADN
Vì 1 NST kép gồm 2 cromatit, ứng với 2 phân tử ADN.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site