Question: Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

Question: Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?
A. 3 miền
B. 4 miền
C. 2 miền
D. 5 miền

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Rễ được chia làm 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ

Question: Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu ?
A. 1 kiểu
B. 2 kiểu
C. 4 kiểu
D. 3 kiểu

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng – Hình 19.5 SGK trang 63.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site