Question: Nguyên liệu của đường phân là

Question: Nguyên liệu của đường phân là
A. Saccarôzơ.
B. Glicogen
C. Glucôzơ.
D. Xenlulozơ.

Hướng dẫn

Đường phân là quá trình biến đổi glucôzơ => nguyên liệu là glucôzơ.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Nguyên liệu của đường phân là

Bạn đang xem: Question: Nguyên liệu của đường phân là trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site