Question: Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh dạng ống là?

Question: Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh dạng ống là?
A. Phản xạ
B. Phản xạ không điều kiện
C. Phản xạ có điều kiện
D. Tập tính

Hướng dẫn

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site