Question: Nhận định nào sau đây không đúng về hoán vị gen: Các gen phân bố ở vị trí xa nhau trên 1 NST dễ xảy ra hoán vị gen Hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà không xảy ra ở giới đực Tần số hoán vị gen dao động từ 0% → 50% Hoán vị gen làm xuất hiện các biến dị tổ hợp

Question: Nhận định nào sau đây không đúng về hoán vị gen:

Các gen phân bố ở vị trí xa nhau trên 1 NST dễ xảy ra hoán vị gen
Hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà không xảy ra ở giới đực
Tần số hoán vị gen dao động từ 0% → 50%
Hoán vị gen làm xuất hiện các biến dị tổ hợp

Hướng dẫn

Hoán vị gen có thể xảy ra ở cả giới đực và giới cái. Chỉ ở 1 số loài hoán vị gen không xảy ra ở cả 2 giới như ruồi giấm (đực không hoán vị), ong.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site