Question: Nước trong cây được tồn tại ở các dạng chính là:

Question: Nước trong cây được tồn tại ở các dạng chính là:
A. Nước liên kết lỏng lẽo và liên kết chặt chẽ.
B. Nước tự do và nước liên kết.
C. Nước màng và nước trọng lực.
D. Nước liên kết và nước mao dẫn.

Hướng dẫn

Trong cây, nước tồn lại ở dạng nước tự do và nước liên kết.
Đáp án cần chọn là: B

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:01 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site