Question: Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống nào dưới đây cao nhất?

Question: Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống nào dưới đây cao nhất? A. Tế bào B. Cơ quan C. Bào quan D. Phân tử

Hướng dẫn

Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống cao nhất là tế bào Đáp án cần chọn là: A

Question: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là A. Các đại phân tử B. Tế bào C. Mô D. Cơ quan

Hướng dẫn

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site