Question: Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzim amilaza xảy ra do Có một đột biến đảo doạn NST Có một đột biến lặp đoạn NST Có một đột biến chuyển đoạn NST Có một đột biến mất đoạn NST

Question: Ở lúa mạch, sự gia tăng hoạt tính của enzim amilaza xảy ra do

Có một đột biến đảo doạn NST
Có một đột biến lặp đoạn NST
Có một đột biến chuyển đoạn NST
Có một đột biến mất đoạn NST

Hướng dẫn

Sự gia tăng hoạt tính của enzyme amilaza xảy ra do đột biến lặp đoạn NST
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site