Question: Ở một loài sinh vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 1 cặp NST và cách nhau 40 cM. Một tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm đực có kiểu gen $frac{AB}{ab}$ giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử mang gen AB với tỷ lệ nào?

Question: Ở một loài sinh vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 1 cặp NST và cách nhau 40 cM. Một tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm đực có kiểu gen $frac{AB}{ab}$ giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử mang gen AB với tỷ lệ nào?
A. 50%.
B. 30%.
C. 25% hoặc 0.
D. 25% hoặc 50%.

Hướng dẫn

Ruồi giấm đực không có HVG.
Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $frac{AB}{ab}$ giảm phân tạo giao tử AB = 50%.
Chọn A.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site