Question: Ở người, kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$ quy định nhóm máu A; kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$ quy định nhóm máu B; kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ quy định nhóm máu AB; kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$ quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường họp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

Question: Ở người, kiểu gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$ quy định nhóm máu A; kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$ quy định nhóm máu B; kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$ quy định nhóm máu AB; kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$ quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường họp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB.
Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A
Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.
Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

Hướng dẫn

B và D: mẹ nhóm máu A hoặc B con có thể là nhóm máu O
C: mẹ nhóm máu A con có thể là nhóm máu B.
Hai người mẹ một có nhóm máu AB sẽ không thể có con nhóm máu O và người mẹ còn lại có nhóm máu O thì con không thể có nhóm máu AB.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site