Question: Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?

Question: Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây ?
A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng
B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng
D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Lớp gỗ dác có đặc điểm:
– Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng
– Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng
– Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site