Question: Ở vi sinh vật, lipit được tổng hợp bằng cách liên kết

Question: Ở vi sinh vật, lipit được tổng hợp bằng cách liên kết
A. Glucozơ và axit béo
B. Glixerol và axit amin
C. Glucozơ và axit amin
D. Glixerol và axit béo

Hướng dẫn

Lipit là 1 trong 4 đại phân tử hữu cơ, được cấu tạo từ 1 phân tử Glixerol liên kết với 3 axit béo.
Lipit được tổng hợp bằng cách liên kết Glixerol và axit béo.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site