Question: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết A. Tĩnh điện B. Cộng hóa trị C. Hiđrô D. Este Hướng dẫn Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hoá trị. Đáp án cần chọn là: B

Question: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết A. Tĩnh điện B. Cộng hóa trị C. Hiđrô D. Este

Hướng dẫn

Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hoá trị. Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site