Question: Phân tử prôtêin có thể có tới bao nhiêu hình thức cấu trúc?

Question: Phân tử prôtêin có thể có tới bao nhiêu hình thức cấu trúc?
A. 2
B. 4
C. 8
D. 16

Hướng dẫn

Phân tử protein có 4 bậc cấu trúc
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site