Question: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

Question: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:
A. Duỗi thẳng cơ thể
B. Co toàn bộ cơ thể
C. Di chuyển đi chỗ khác
D. Co ở phần cơ thể bị kích thích

Hướng dẫn

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là co toàn bộ cơ thể.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là?
A. Trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
B. Di truyền được, đặc trưng cho loài
C. Bền vững và không cần rèn luyện, củng cố
D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
– mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện
– mang tính chất loài và di truyền
– trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
– có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời
– phản ứng tương ứng với kích thích
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site