Question: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý?

Question: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý?

Sự hình thành loài mới cần CLTN và các nhân tố tiến hóa làm biến đổi vốn gen của quần thể.
Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh đột biến
Sự cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới
Hai loài cách xa nhau nếu không còn sự cách li về địa lí vẫn có thể tạo con lai hữu thụ bình thường.

Hướng dẫn

Sự hình thành loài mới cần CLTN và các nhân tố tiến hóa làm biến đổi vốn gen của quần thể.
B sai, hình thành loài mới cần phải có đột biến phát sinh các alen mới trong quần thể
C sai, Sự cách li địa lí không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.
D sai, hai loài cách xa nhau đã có sự cách ly sinh sản nhất định.

Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site