Question: Prôtêin không có chức năng nào sau đây ?

Question: Prôtêin không có chức năng nào sau đây ?
A. Cấu trúc
B. Xúc tác quá trình trao đổi chất
C. Điều hoà quá trình trao đổi chất
D. Truyền đạt thông tin di truyền

Hướng dẫn

Protein không có chức năng truyền đạt thông tin di truyền
Protein có chức năng cấu trúc: collagen, keratin
Protein có chức năng xúc tác: các enzyme: amilaza; pepsin…
Protein có chức năng điều hoà trao đổi chất: hormone
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site