Question: Quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý, không có đặc điểm nào sau đây?

Question: Quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý, không có đặc điểm nào sau đây?

Diễn ra chậm, qua nhiều giai đoạn trung gian.
Gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.
Thường xảy ở các động vật có khả năng phát tán mạnh.
Không xảy ra đối với thực vật.

Hướng dẫn

Quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý, không có đặc điểm: Không xảy ra ở thực vật.

Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site