Question: Quá trình phân giải cacbohidrat để thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ, không phải oxi phân tử được gọi là

Question: Quá trình phân giải cacbohidrat để thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một
phân tử vô cơ, không phải oxi phân tử được gọi là
A. Hô hấp hiếu khí
B. Hô hấp kị khí
C. Lên men
D. Đồng hóa

Hướng dẫn

– Do chất nhận e cuối cùng là chất vô cơ nên đây là quá trình hô hấp.
– Do chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ, không phải oxi nên đây là quá trình hô hấp
kị khí (không có oxi)
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site