Question: Quan hệ đối kháng cùng loài thể hiện ở: (1) Kí sinh cùng loài. (2) Hợp tử bị chết trong bụng mẹ. (3) Ăn thịt đồng loại. (4) Cạnh tranh cùng loài về thức ăn, nơi ở. Phương án đúng là

Question: Quan hệ đối kháng cùng loài thể hiện ở:
(1) Kí sinh cùng loài.
(2) Hợp tử bị chết trong bụng mẹ.
(3) Ăn thịt đồng loại.
(4) Cạnh tranh cùng loài về thức ăn, nơi ở.
Phương án đúng là
A. (1), (2) và (3)
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (3) và (4)
D. (2), (3) và (4)

Hướng dẫn

Đáp án: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site