Question: Quan sát hình vẽ sau: Biết các chữ các in hoa kí hiệu cho các gen trên nhiễm sắc thể. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về dạng đột biến cấc trúc nhiễm sắc thể của hình trên ?

Question: Quan sát hình vẽ sau:

Biết các chữ các in hoa kí hiệu cho các gen trên nhiễm sắc thể. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về dạng đột biến cấc trúc nhiễm sắc thể của hình trên ?

Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn.
Hình vẽ mô tả dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Dạng đột biến này không làm thay đổi trình tự gen trên nhiễm sắc thể.
Dạng đột biến này làm dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen.

Hướng dẫn

Thứ tự trên đoạn NST ban đầu: D – E – F
Đột biến đảo đoạn tạo thành: F – E – D
A sai, không dùng để loại bỏ gen
B đúng
C sai, làm thay đổi trình tự gen
D sai
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site