Question: Quang hợp chỉ được thực hiện ở

Question: Quang hợp chỉ được thực hiện ở
A. Tảo, thực vật, động vật.
B. Tảo, thực vật, nấm.
C. Tảo, thực vật và một số vi khuẩn.
D. Tảo, nấm và một số vi khuẩn.

Hướng dẫn

Trong sinh giới, chỉ có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Quang hợp chỉ được thực hiện ở

Bạn đang xem: Question: Quang hợp chỉ được thực hiện ở trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site