Question: Quang hợp và hô hấp không khác nhau ở điểm nào sau đây

Question: Quang hợp và hô hấp không khác nhau ở điểm nào sau đây
A. Bản chất các phản ứng.
B. Nguyên liệu và sản phẩm.
C. Vị trí diễn ra phản ứng trong tế bào.
D. Năng lượng tạo thành.

Hướng dẫn

Quang hợp và hô hấp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng chúng có mối liên hệ chặt chẽ.
Sản phẩm C6p2O6 của quá trình quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp.
Quang hợp tổng hợp, thu năng lượng, còn hô hấp phân giải, thải năng lượng.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site