Question: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng gì?

Question: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng gì?
A. các gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
B. hoán vị gen.
C. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
D. đột biến gen.

Hướng dẫn

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối
(SGK Sinh 12 trang 40).
Chọn C.

Question: Điều không đúng về NST giới tính ở người là gì?
A. chỉ có trong tế bào sinh dục.
B. số cặp NST bằng một.
C. ngoài các gen quy định giới tính còn có các gen quy định tính trạng thường khác.
D. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng hoàn toàn XY.

Hướng dẫn

Phát biểu sai về NST giới tính ở người là: A
NST giới tính có cả trong tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
Chọn A.

Question: Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Tại một huyện miền núi, tỉ lệ
người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Tỉ lệ người mang kiểu gen dị hợp sẽ là bao nhiêu %
A. 1,98%.
B. 49,5%.
C. 50%.
D. 0,5%.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen gây bệnh: tần số alen lặn = $sqrt{{}}$tỉ lệ bị bệnh $to $ tần số alen trội.
Bước 2: Tìm tỉ lệ Aa
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1
Cách giải:
A- bình thường; a- bị bệnh.
Tỉ lệ bị bệnh 1/10000 = 10-4 $to $ tần số alen a = $sqrt{{{10}^{-4}}}$ = 0,01 $to $ tần số alen A = 0,99
$to $ tỉ lệ Aa = $2times 0,99times 0,01=1,98%$
Chọn A.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site