Question: Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

Question: Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại

Hướng dẫn

Đáp án: A
Giải thích: Rễ thực vật bao gồm: rễ cọc và rễ chùm

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site