Question: Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là

Question: Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là
A. C$_{6}$H$_{12}$O$_{6.}$; O$_{2}$
B. H$_{2}$O; ATP; O$_{2}$
C. C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$; H$_{2}$O; ATP
D. C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$

Hướng dẫn

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là
C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Chất nào sau đây là sản phẩm của pha tối?
A. C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$.
B. CO$_{2}$.
C. ATP.
D. O$_{2}$.

Hướng dẫn

Sản phẩm của pha tối là C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site