Question: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

Question: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:
A. phân bào giảm nhiễm
B. phân bào nguyên nhiễm
C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm
D. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

Hướng dẫn

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

Bạn đang xem: Question: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site