Question: So với đảo lục địa, các đảo đại dương có: Có độ đa dạng và tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn Có độ đa dạng và tỉ lệ loài đặc hữu kém hơn Có độ đa dạng kém hơn nhưng có tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn Có độ đa dạng cao hơn nhưng có tỉ lệ loài đặc hữu kém hơn.

Question: So với đảo lục địa, các đảo đại dương có:

Có độ đa dạng và tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn
Có độ đa dạng và tỉ lệ loài đặc hữu kém hơn
Có độ đa dạng kém hơn nhưng có tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn
Có độ đa dạng cao hơn nhưng có tỉ lệ loài đặc hữu kém hơn.

Hướng dẫn

So với đảo lục địa, các đảo đại dương có độ đa dạng kém hơn nhưng có tỉ lệ loài đặc hữu cao hơn.

Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site