Question: Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp là

Question: Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp là
A. Đây là 2 quá trình ngược chiều nhau.
B. Sản phẩm C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$ của quá trình quang hợp là nguyên liệu của
quá trình hô hấp.
C. Quang hợp là quá trình tổng hợp, thu năng lượng, tổng hợp còn hô hấp là quá trình phân giải, thải
năng lượng.
D. Cả A, B, C.

Hướng dẫn

Quang hợp và hô hấp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng chúng có mối liên hệ chặt chẽ.
Sản phẩm C$_{6}$H$_{12}$O$_{6}$ của quá trình quang hợp là nguyên liệu của
quá trình hô hấp.
Quang hợp tổng hợp, thu năng lượng, còn hô hấp phân giải, thải năng lượng.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site