Question: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì : A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào C. Tế bào có nhiều bào quan với những chức năng quan trọng D. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau Hướng dẫn Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Đáp án cần chọn là: B

Question: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì : A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào C. Tế bào có nhiều bào quan với những chức năng quan trọng D. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau

Hướng dẫn

Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site