Question: Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?

Question: Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào ?
A. Mô rễ
B. Mô dẫn
C. Mô che chở
D. Mô phân sinh ngọn

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Thân cây gỗ dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn – SGK trang 47

Question: Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
A. Mồng tơi
B. Xoan
C. Mun
D. Vàng tâm

Hướng dẫn

Đáp án: A
Giải thích: Cây thân cỏ: mồng tơi, mướp, bí… dài ra rất nhanh; Cây thân gỗ: lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm: Xoan, mun, vàng tâm, lim, chò…

Question: Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn hơn những cây còn lại ?
A. Bưởi
B. Mướp
C. Lim
D. Thông
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí…) dài ra rất nhanh

Question: Khi trồng cây lấy sợi,để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân chính, người ta thường
A. bón thúc liên tục cho cây.
B. cắt bỏ hết hoa và lá.
C. bấm ngọn cho cây.
D. tỉa cành xấu, cành bị sâu.

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Trong trồng trọt, người ta thường cắt tỉa bỏ các cành xấu, bị sâu mà không bấm ngọn để tập trung chất dinh dưỡng vào thân chính, để cây mọc cao và cho gỗ tốt, sợi tốt.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site