Question: Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào ?

Question: Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào ?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Ruột
C. Mạch rây
D. Mạch gỗ

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Mạch gỗ của trụ giữa gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site