Question: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành ?

Question: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành ?
A. Mô phân sinh gióng
B. Tầng sinh trụ
C. Tầng sinh vỏ
D. Ruột

Hướng dẫn

Đáp án: A
Giải thích: Thân cây trưởng thành gồm: Thịt vỏ, tầng sinh vỏ, mạch rây, tầng sinh trụ, mạch gỗ, ruột – hình 16.1 SGK trang 51

Question: Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ?
A. Mạch rây
B. Mạch gỗ
C. Ruột
D. Nội bì
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Khi hoa bị héo mà ngâm vào nước thấy hiện tượng hoa tươi trở lại cho thấy vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ cành hoa lên bông hoa nhờ mạch gỗ.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site